Anmeldelse:

Det kunne være nærliggende at karakterisere Tina Sørensen som reportagefotograf, men for det første vil en sådan forenkling ikke yde hende retfærdighed, og for det andet kan beskrivelsen nemt opfattes i et ensidigt journalistisk perspektiv. Reportagen vil ofte være en del af en fotografs profession; men hos Tina Sørensen ligger der adskillige problematikker til grund for fotografiet. Der er med andre ord flere betingelser, der skal være opfyldt, inden hun trykker på kameraets udløser.

Det er naturligvis ikke tilfældigt, at man kalder det glas, man iagttager virkeligheden igennem, når man fotograferer, for et "objektiv". Hvad kameraet fanger, og hvad der lagrer sig på hukommelseskortet - i gamle dage, filmen - er et udtryk for den skinbarlige, visuelle sandhed.
Det er dog, når fotografen udnytter sine potentialer, at motivet kan synes personligt - og dermed subjektivt forankret i et univers, som kunstneren er den første, der ser. Fotografi som kunstform er ofte problematisk. Hvor ofte har man ikke iagttaget slørede og sløsede fotografier, som er produceret ud fra devisen om, at der er tale om "kunst"?
Sådan fungerer det ikke hos Tina Sørensen. Her bliver stillet knivskarpt, og problemstillingerne vedrørende eksponeringstid, blændeåbning og ISO-værdier er alt sammen noget, som kunstneren behersker instinktivt - uanset motiv.

Lars Svanholm, billedkunstner og kunstanmelder

 

 Foto: Lars Morsbøl Thomsen

Tina Sørensen | CVR: 31 80 98 00  | Tlf.: +45 4082 0850 | tina@ts-art.dk